Skip links

Формулар – „Дизајнерско размислување“

Формулар за пријавување на реализирана активност 
Formular për raportim të aktivitetit të realizuar

„Дизајнерско размислување (design thinking) како наставен метод за ученици од основно и предучилишно образование “
Ве молиме внимателно да го пополните овој формулар со сите потребни информации. Формуларот е двојазичен, но официјалниот јазик на овој вебинар е македонски и поради тоа задолжително е овој формулар да се пополнува на македонски јазик. 
“Të menduarit e dizajnit (design thinking) si metodë mësimore për nxënësit e arsimit fillor dhe parashkollor “
Ju lutemi plotësoni këtë formular me kujdes, me të gjitha informacionet e nevojshme. Formulari është dygjuhësh, por gjuha zyrtare e këtij uebinari është maqedonishtja dhe për këtë arsye është e detyrueshme të plotësoni këtë formular në gjuhën maqedonase.

Рокот за поднесување активности за применето знаење е завршен заклучно со 02.12.2021 23:59