ЕДУИНО 2Д Лабораторија – Ресурси за искуствено учење

Предавач: Александра Блажевска

Датум: 06.12.2022

Времетраење: 18:00 – 19:30

Работен јазик: Македонски

Симултано толкување: Албански(упатство)

Брз пристап

Пријава

Кликнете на иконата за регистрација на вебинарот

YouTube МКД

Кликнете на иконата за да ја проследите снимката од вебинарот на македонски јазик

YouTube АЛБ

Кликнете на иконата за да ја проследите снимката од вебинарот на албански јазик

Опис

ЕДИУНО 2Д лабораторијата е креирана со цел да ги надополни активностите во рамки на задолжителните наставни програми по природните науки – хемија, физика, биологија, географија и природни науки, како и достапност на ресусрси и експерименти за учениците во домашни услови. ЕДУИНО 2Д Лабораторијата овозможува искуствено учење во виртуелниот простор и развивање компетенции и вештини потребни во 21 век.

За предавачот:

Александра Блажевска е професор по хемија и наставник – ментор во ООУ „Јан Амос Коменски“ во Карпош. Воедно, Блажевска е и Scientix амбасадор, претседател на „Креативен центар“- Карпош, Мајкрософт сертифициран едукатор за 21st Century Learning Designs, автор на трудови на теми поврзани со иновативни пристапи во наставата со примена на дигитални технологии, учесник на конгреси и конференции од областа на образованието на локално и меѓународно ниво и креатор на отворени образовни ресурси.