Вклучување на деца бегалци, мигранти, без државјанство и баратели на азил во воспитно-образовниот процес

Предавачи: Марија Делетиќ, Билјана Стерјадовска Стојчевска

Датум: 31.01.2023

Времетраење: 18:00 – 19:30

Работен јазик: Македонски

Симултан превод: Албански (упатство)

Брз пристап

Пријава

Кликнете на иконата за регистрација на вебинарот

YouTube МКД

Кликнете на иконата за да ја проследите снимката од вебинарот на македонски јазик

YouTube АЛБ

Кликнете на иконата за да ја проследите снимката од вебинарот на албански јазик

Квиз

Кликнете на иконата за одговарање на квизот со прашања од вебинарот

Опис

Вебинарот е наменет за сите наставници, стручни соработници и раководен кадар од основни и средни училишта, кои се заинтересирани за да научат повеќе за образование на деца бегалци, мигранти, без државјанство и баратели на азил. Учесниците ќе имаат можност да се стекнат со дополнителни знаења и да научат одредени стратегии со чија примена ќе може да им помогнат на овие деца да се вклучат во редовниот образовен процес, полесно да се адаптираат на средината и да го остварат својот образовен потенцијал и правото на квалитетно инклузивно образование.

За предавачите:

Марија Делетиќ е специјален едукатор и рехабилитатор. Во моментот ја извршува функцијата директор на ОУРЦ „д-р Златан Сремец“ од Скопје. Покрај искуството како наставник-специјален едукатор во посебно училиште за ученици со интелектуална попреченост и аутизам, Делетиќ поседува и долгогодишно искуство како обучувач во формалното и неформалното образование. Како соработник била вклучена во развивање наставни програми и креирање образовни политики. Во рамките на неформалното образование добитник е на повеќе меѓународни сертификати. Делетиќ учествувала во изготвување на програмски и системски документи од сферата на образованието како што се: стратегии, концепции, методологии, стандарди, критериуми, законски и подзаконски акти.

Билјана Стерјадовска Стојчевска е специјален едукатор и рехабилитатор – стручен соработник во Одделението за едукација и кординација при ОУРЦ „д-р Златан Сремец“ од Скопје, чија една од основните задачи е обука и менторирање на образовните асистенти и едукација на кадарот во ООУ. Таа има долгогодишно искуство во работа со деца, млади и возрасни со попреченост во рамките на образовниот систем и системот на социјална заштита. Активно беше вклучена во процесот на трансформација на социјалните установи за лица со попреченост и процесот на деинституционализација.Покрај формалното образование, таа е обучен Монтесори педагог и тренер и работи со деца на предучилишна возраст во рамките на системот на неформално образование.

Како до сертификат за стекнати знаења?

Со сертификат за стекнати знаења имаат можност да се здобијат сите регистирани учесници, без разлика дали вебинарот го следат преку Zoom или Youtube live платформата.

Непосредно по завршувањето на вебинарот, преку споделување линк од Google Forms до учесниците, ќе биде отворен и достапен квиз со десет (10) прашања.

За стекнување на сертификатот е потребно да одговорите точно на најмалку седум од поставените 10 прашања (или 70%).

Би сакале да нагласиме дека квизот е отворен за решавање 15 минути , согласно најавата на модераторот, по завршувањето на предвиденото време квизот се затвора од страна на техничкиот тим.

Доколку го исполнувате погоре наведениот услов за стекнување на сертификат, истиот ќе ви биде доставен на мејл адресата која ќе ја внесете при одговарање на квизот во временски рок од две до три седмици од страна на техничкиот тим на ЕДУИНО.