Визуелни дезинформации и фотофорензика

Предавач: Тоше Огњанов

Датум: 06.04.2023 (четврток)

Времетраење: 18:00 – 19:30

Работен јазик: Македонски

Симултан превод: Албански(упатство)

Брз пристап

Пријава

Кликнете на иконата за регистрација на вебинарот

YouTube МКД

Кликнете на иконата за да ја проследите снимката од вебинарот на македонски јазик

YouTube АЛБ

Кликнете на иконата за да ја проследите снимката од вебинарот на албански јазик

Квиз

Кликнете на иконата за одговарање на квизот со прашања од вебинарот

Опис

Вебинарот е наменет за сите наставници, стручни соработници и раководен кадар од основни училишта, кои се заинтересирани да се запознаат со развој на критичката мисла и техники за распознавање на визуелните дезинформации што се шират во онлајн просторот и преку социјалните мрежи. Во рамки на предавањето ќе бидат опфатени техниките и алатките за проверка на манипулативни фотографии и видеа што им се пласираат на читателите и гледачите како шокантна вистина. Со оглед на податокот дека дезинформациите се шират шест пати побрзо од реалните вести, и нанесуваат штета како на општествено, така и на индивидуално ниво, пораката од овој вебинар е дека едукацијата и медиумското описменување се некои од ефикасните начини за спречување на штетното влијание.

За предавачите:

Тоше Огњанов е новинар, обучувач и едукатор за мултимедијални содржини. Огњанов специјализирал „Онлајн новинарство“ на Универзитетот во Аризона, САД. Зад себе има дваесетгодишно професионално работно искуство во печатени и во дигитални медиуми, како новинар, уредник и продуцент на мултимедијални новинарски содржини. Во последните пет години е редовен соработник на Гласот на Америка, редакцијата на македонски јазик.

Тој е обучувач за медиумска писменост во рамки на проектот на УСАИД за медиумска писменост “Младите размислуваат” што го спроведуваа ИРЕКС и локалните партнери МИМ, ИКС и МОФ во соработка со БРО и МОН.

Како до сертификат за стекнати знаења?

Со сертификат за стекнати знаења имаат можност да се здобијат сите регистирани учесници, без разлика дали вебинарот го следат преку Zoom или Youtube live платформата.

Непосредно по завршувањето на вебинарот, преку споделување линк од Google Forms до учесниците, ќе биде отворен и достапен квиз со десет (10) прашања.

За стекнување на сертификатот е потребно да одговорите точно на најмалку седум од поставените 10 прашања (или 70%).

Би сакале да нагласиме дека квизот е отворен за решавање 15 минути , согласно најавата на модераторот, по завршувањето на предвиденото време квизот се затвора од страна на техничкиот тим.

Доколку го исполнувате погоре наведениот услов за стекнување на сертификат, истиот ќе ви биде доставен на мејл адресата која ќе ја внесете при одговарање на квизот во временски рок од две до три седмици од страна на техничкиот тим на ЕДУИНО.

Контактирајте не

webinar@innovationlab.mk

help@innovationlab.mk - Техничка поддршка