Што се Едуино Вебинари?

ЕДУИНО-вебинарите се интерактивни неформални настани, каде што учесниците имаат можност да следат предавања на актуелни, иновативни и напредни теми од областа на образованието преку примери на добри практики и совети од свои колеги практичари.

Настаните се обмислени да нудат можност за поставување прашања и консултирање со предавачите околу одредени форми, методи, техники и инструменти за спроведување на процесот на учење и поучување во модерната настава.

Упатство за користење на вебсајтот ЕДУИНО вебинари на албански јазик.

Што е ново?

Неверојатната бројка од повеќе од 18.000 учесници што го проследија минатогодишното прво издание од серијалот, нѐ охрабри и оваа година да одговориме на потребите и на предизвиците на едукаторите. Сега, серијалот ЕДУИНО-вебинари 2021 го проширува својот фокус кон применливото знаење.

Преку серијалот ЕДУИНО-вебинари 2021, учесниците ќе можат да го подобрат својот личен и професионален развој како едукатори, стекнувајќи знаење од своите колеги, реномирани предавачи, секој во својата област. Слушателите на овие вебинари ќе се стекнат со различни знаења, кои ќе имаат можност да ги покажат и да ги споделат.

Воедно, годинава особено внимание посветивме на начинот и на процедурата, со крајна цел зголемување на вредноста на сертификатите. Самиот концепт предвидува дека предуслов за добивање на сертификатот ќе бидат реализираните активности на учесниците. Овој процес е осмислен за да им овозможи на слушателите да се здобијат со сериозно практично искуство.

Со ваквиот поинаков и подобрен пристап, сите учесници ќе имаат можност да се стекнат со два сертификата: сертификат за стекнати знаења и сертификат за применети знаења.

#наменето за: наставници од основните училишта
#датум: среда, 20.10.2021год., 18:00 – 19:30
#работен јазик: македонски
#можности за сертификат: сертификат за стекнати знаења & сертификат за применети знаења

Повеќе…

#наменето за: наставници од основните и средните училишта, стручните соработници
#датум: среда, 27.10.2021, 18:00 – 19:30
#работен јазик: македонски
#можности за сертификат: сертификат за стекнати знаења & сертификат за применети знаења

Повеќе…

#наменето за: наставници од основните училишта, воспитувачи, стручните соработници
#датум: понеделник, 01.11.2021 год., 18:00 – 19:30
#работен јазик: македонски
#можности за сертификат: сертификат за стекнати знаења & сертификат за применети знаења

Повеќе…

#наменето за: наставници од основните и средните училишта
#датум: четврток, 04.11.2021год., 18:00 – 19:30
#работен јазик: македонски
#можности за сертификат: сертификат за стекнати знаења & сертификат за применети знаења

Повеќе…

#наменето за: наставници од основните и средните училишта
#датум: среда, 10.11.2021год., 18:00 – 19:30
#работен јазик: македонски
#можности за сертификат: сертификат за стекнати знаења & сертификат за применети знаења

Повеќе…

#наменето за: наставници од основните и средните училишта
#датум: среда, 17.11.2021год., 18:00 – 19:30
#работен јазик: македонски
#можности за сертификат: сертификат за стекнати знаења & сертификат за применети знаења

Повеќе…

#наменето за: наставници од основните и средните училишта
#датум: понеделник, 29.11.2021год., 18:00 – 19:30
#работен јазик: македонски
#можности за сертификат: сертификат за стекнати знаења & сертификат за применети знаења

Повеќе…

#наменето за: наставници од основните и средните училишта
#датум: среда, 01.12.2021год., 18:00 – 19:30
#работен јазик: македонски
#можности за сертификат: сертификат за стекнати знаења

Повеќе…

#наменето за: наставници од основните и средните училишта
#датум: четврток, 09.12.2021год., 18:00 – 19:30
#работен јазик: македонски
#можности за сертификат: сертификат за стекнати знаења

Повеќе…

Како до сертификат за стекнати знаења?

Непосредно по завршувањето на вебинарот, преку споделување линк од Google forms на слушателите ќе им биде отворен и достапен квиз со десет (10) прашања, од кои за да се добие сертификатот за стекнати знаења, најмалку седум треба да бидат точно одговорени (или 70%). Решавањето на квизот ќе биде возможно само петнаесет минути (15 мин.) по настанот. Неопходно е да нагласиме дека првиот сертификат ќе може да го добијат единствено оние пријавени слушатели, кои ќе бидат во можност во живо да го следат предавањето.

Како до сертификат за применети знаења?

Вториот е сертификат за примена на стекнатите знаења (применети знаења) и предвидува изготвување активност. По завршувањето на секој вебинар, предвидено е предавачот да зададе две активности, од кои учесникот може да одбере една. Со стекнати 60% реализација, потврдена преку самоевалуација од страна на слушателот и евалуација од предавачот, слушателот се стекнува со сертификат за применети знаења. Посебно е важно да нагласиме дека со вториот сертификат ќе може да се стекнат и сите претходно пријавени слушатели, кои не биле во можност во живо да го следат предавањето. За нив е предвидена можност во рок од десет дена по одржувањето на вебинарот, да ја погледнат снимката од него, да ја изготват активноста и да го поднесат извештајот за извршените активности и евалуацијата, со што и тие имаат можност да добијат сертификат за применети знаења.

  • Сертификатите ќе биде испратени во рок од 2-4 седмици, на е-адресата што е наведена во пријавата на учесниците, со точното име и презиме со кое е поднесена апликацијата.
  • Доделените сертификати ќе бидат во дигитална форма со потпис и печат од директорот на Бирото за развој на образованието (БРО).

Чекори за поднесување на извештајот за реализирана активност: ​

  1. Преземете го примерокот од Извештајот за реализирана активност од објавата на Padlet.
  2. Пополнете ги целосно барањата во извештајот (точни податоци, објаснување на активноста и самоевалуација).
  3. Прикачете го извештајот на Padlet по примерот на објавата 04 зададен на таблата, во pdf формат. Доколку првата табла не ви дозволува да го прикачите вашиот извештај преминете на наредната.
  4. Наравете скриншот фотографија од вашата објава на Padlet.
  5. Пополнете ја пријавата на линкот поставен на објавата 01 или пак на копчето за пријава на реализирана активност така што ќе ги наведете вашите податоци и ќе ги прикачите извештајот од реализираната активност и фотографијата од објавата на таблата. На крај притиснете на копчето поднеси.

Доколку ги проследивте сите овие чекори, вашата пријава е уредно поднесена и ќе биде евалуирана од страна на предавачот. Таблата и копчето за поднесување на пријава на реализирана активност ќе бидат активни 10 дена по завршувањето на вебинарот.

За помош ви нудиме:

  1. Видео како да се самоевалуирате со помош на инструментот за евалуација-рубрика (линк)
  2. Упатство за да креирате пост на таблата – Padlet (линк)

Напомена: Сите нецелосни или несоодветни објави на Padlet ќе бидат отстранети од страна на техничкото лице.

Контактирајте не

webinar@innovationlab.mk

help@innovationlab.mk - Техничка поддршка