Формулар за пријавување на реализирана активност 
Formular për raportim të aktivitetit të realizuar

„Развивање програми за реализација на слободни изборни предмети“
Ве молиме внимателно да го пополните овој формулар со сите потребни информации. Формуларот е двојазичен, но официјалниот јазик на овој вебинар е македонски и поради тоа задолжително е овој формулар да се пополнува на македонски јазик.
“Të menduarit e dizajnit (design thinking) si metodë mësimore për nxënësit e arsimit fillor dhe parashkollor “
Ju lutemi plotësoni këtë formular me kujdes, me të gjitha informacionet e nevojshme. Formulari është dygjuhësh, por gjuha zyrtare e këtij uebinari është maqedonishtja dhe për këtë arsye është e detyrueshme të plotësoni këtë formular në gjuhën maqedonase.

Почитувани,

Ви благодариме на вашиот интерес за пополнување на формулар за пријавување реализирана активност за ЕДУИНО ВЕБИНАР: Развивање програми за реализација на слободни изборни предмети

Официјално формуларот за пријавување е затворен, заклучно со 09.10.2022, 23:59 часот.

Со почит,
ЕДУИНО Тим