Формулар за пријавување на реализирана активност 
Formular për raportim të aktivitetit të realizuar

„Развивање креативни вештини преку визуелни приказни“
Ве молиме внимателно да го пополните овој формулар со сите потребни информации. Формуларот е двојазичен, но официјалниот јазик на овој вебинар е македонски и поради тоа задолжително е овој формулар да се пополнува на македонски јазик. 
Metodat dhe qasjet për të mësuarit përmes zgjidhjes së problemeve me fokus në ndryshimin e klimës
Ju lutemi plotësoni këtë formular me kujdes, me të gjitha informacionet e nevojshme. Formulari është dygjuhësh, por gjuha zyrtare e këtij uebinari është maqedonishtja dhe për këtë arsye është e detyrueshme të plotësoni këtë formular në gjuhën maqedonase.

Почитувани,Ви благодариме на вашиот интерес за пополнување на формулар за пријавување реализирана активност за ЕДУИНО ВЕБИНАР: Развивање програми за реализација на слободни изборни предметиОфицијално формуларот за пријавување е затворен, заклучно со 15.10.2022, 23:59 часот.Со почит, ЕДУИНО Тим